Na jouw toestemming gebruiken wij cookies om onze communicatie persoonlijker te maken (lees hieronder bij 'Voorwaarden en veiligheid' meer over onze cookie-verklaring).

Ik ga akkoord
Over ons

Intergamma en duurzaamheid

Als Intergamma helpen wij mensen met het creëren van een fijn thuis. Duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel van ons aanbod. Dit komt tot uiting in de producten en diensten die wij verkopen en in de informatie die wij aan klanten geven op het gebied van duurzaam klussen, verduurzaming van het huis en steeds meer op het gebied van duurzame producten.

Daarnaast werken wijzelf ook aan continue verbeteringen van onze eigen processen. We zetten ons in voor de reductie van energie en CO2 en proberen zoveel mogelijk afval te voorkomen.. We willen een fijne werkomgeving creëren voor onze eigen medewerkers én de partners waarmee wij samenwerken.

Duurzame producten en materialen

Het assortiment van Intergamma bestaat uit ongeveer 94.000 verschillende producten: ongeveer 25% daarvan zijn eigen merkproducten. Wij overleggen geregeld met onze leveranciers over het duurzame productassortiment en materiaalgebruik. Op het gebied van hout hebben we een eigen beleid ontwikkeld, waaraan onze leveranciers moeten voldoen.

Daarnaast kopen we steeds meer gerecyclede materialen in en zoeken we naar duurzame alternatieven. Ook vinden wij het belangrijk dat de medewerkers van fabrieken in zogenoemde risicolanden, waar wij onze producten inkopen, op basis van het programma Business Social Compliance Initiative (BSCI) onder goede omstandigheden werken.

Duurzaam Hout

Ongeveer 11% van ons assortiment bestaat uit hout. Sinds 2013 heeft Intergamma een ‘green deal’ ondertekend waarin we hebben afgesproken om voor onze grote houtstromen voor 100% duurzaam hout in te kopen. Inmiddels is het grootste gedeelte van het hout wat wij aanbieden FSC (Forest Stewardship Council) of PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) gecertificeerd[i].

Verpakkingen

De afgelopen jaren hebben we in samenwerking met de branche verbeteringen aangebracht op het gebied van verpakkingsmaterialen. Plastic verpakkingen zijn vervangen door (gecertificeerd) karton en al onze eigen merkverfemmers (exclusief deksels) worden gemaakt van gerecycled plastic. In 2021 is gestart om plasticverpakkingen van onze PL-lichtbronnen voor karton te vervangen. Deze eerste nieuwe verpakkingen zullen in 2022 in de winkels liggen en dit leidt tot een reductie van 30.000 kilogram PET (Polyethyleentereftalaat).
Voor onze e-commerce verpakkingen maken we gebruik van 100% FSC-karton.

Duurzaam assortiment

In het assortiment van onder andere Karwei zijn steeds meer meubels en raamdecoratie te vinden, die gemaakt zijn van gerecyclede grondstoffen. We zijn actief bij de Transitie Agenda Consumptie Goederen betrokken en werken hierin actief samen met Milieu Centraal en Natuur & Milieu.

Fabrieken en leveranciers

Als Intergamma werken wij met BSCI voor onze direct sourcing uit risicolanden. Met name de landen binnen Zuidoost Azië vallen hieronder. Jaarlijks worden al deze fabrieken geaudit.


Verlenging levensduur

Het verlengen van de levensduur van producten past bij ‘Do-it-yourself’’. Door consumenten actief te motiveren om te gaan klussen, helpen wij bij het onderhoud en upcyclen van bestaande producten en materialen. Daarnaast levert Intergamma al jaren de mogelijkheid om elektrische apparaten te huren.

Effectiever productgebruik

Ongeveer 5% van ons omzetaandeel binnen het assortiment gereedschap bestaat uit verhuur. Door deze producten actief voor verhuur aan te bieden, dragen wij bij aan het feit dat producten niet onnodig worden aangekocht en zorgen we voor een optimale gebruiksduur.

Ons assortiment is in 2020 uitgebreid met apparaten die gebruik kunnen maken van dezelfde accu. Hierdoor is het niet meer nodig om bij elk apparaat een aparte accu te leveren, die vaak alleen voor dat specifieke apparaat gebruikt kan worden. Bestaande accu’s kunnen hierdoor effectiever en efficiënter worden gebruikt.

Onderzoek

Afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan de CIRCO Track. Dit programma helpt bedrijven om aan de slag te gaan met circulariteit en wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Samen met Natuur en Milieu hebben we een consumentenonderzoek uitgevoerd naar het gebruik van elektrische apparaten. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk op welke wijze een elektrisch apparaat moet worden onderhouden voor een langere levensduur. De komende jaren zullen we op basis van de onderzoeksresultaten de consument beter informeren over het gebruik.


Consumenten helpen met het maken van duurzame keuzes

Steeds meer consumenten zijn op zoek naar duurzame keuzes. Intergamma heeft afgelopen jaar het assortiment uitgebreid met producten die helpen bij de verduurzaming van de woning. Daarnaast werken we met upcycle campagnes om consumenten te helpen om bestaande producten een nieuw leven te geven. Binnen ons assortiment maken we duurzamere keuzes steeds meer zichtbaar en geven consumenten informatie over hoe een klus op een duurzame wijze kan worden uitgevoerd.

Verduurzaming van de woning door GAMMA

We werken intensief samen met overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties, zoals Milieu Centraal, om gezamenlijk de energietransitie te versnellen. Om het verduurzamen van de woning toegankelijker voor de consument te maken, hebben we ons aanbod uitgebreid en in samenwerking met de branche en Milieu Centraal een aantal producten geclassificeerd die helpen bij de verduurzaming van het huis (Doe het zelf, Doe het duurzaam).

Daarnaast zijn binnen GAMMA Nederland 28 inmiddels bouwmarktmedewerkers tot duurzaamheidsspecialist opgeleid. Hiermee kunnen we consumenten beter informeren over de mogelijkheden die er bestaan om water en energie te reduceren. In 2022 zal het aantal duurzaamheidspecialisten naar 85 worden uitgebreid. Ook wordt informatie over het verduurzamen van het huis aan consumenten via ‘duurzame kluswijzers’ en de websites van GAMMA Nederland en GAMMA België aangeboden

Upcycle campagne Karwei

In 2021 heeft Karwei een tweede upcycle-campagne gelanceerd. Via social media werden consumenten geïnspireerd in het hergebruik van tweedehands spullen. Daarnaast heeft Karwei het assortiment verder uitgebreid met producten die gemaakt zijn van gerecyclede materialen.


Reduceren van afval

Naast de gescheiden afvalinzameling vanuit kantoor Leusden en de bouwmarkten stimuleren we recycling door consumenten de mogelijkheid te geven om oude apparaten, lampen en batterijen bij onze bouwmarkten in te leveren.

Stimuleren van recycling

Bij elke bouwmarkt geven wij consumenten de mogelijkheid om oude apparaten, lampen en batterijen in te leveren. In samenwerking met Wecycle worden deze producten op een verantwoorde wijze gerecycled, zodat de grondstoffen weer kunnen worden hergebruikt. Jaarlijks worden er via onze bouwmarkten ongeveer 400.000 kilo apparaten ingezameld. Karwei heeft in het najaar van 2021 een campagne gevoerd om consumenten te stimuleren oude verlichting in te leveren en te vervangen voor led.


Reductie energiegebruik en CO2

Wij willen ons energiegebruik en CO2-uitstoot de komende jaren omlaag brengen. In 2021 is er een meting uitgevoerd naar de CO2-impact van de logistieke processen en operatie. Op basis daarvan zijn de eerste stappen al gezet om CO2 verder te reduceren. Wij stimuleren daarnaast duurzame mobiliteit, zowel bij onze medewerkers als bij klanten die onze winkels bezoeken.

Inzichtelijk maken CO2 uitstoot logistiek

In 2021 zijn we begonnen met het inzichtelijk maken van de CO2-uitstoot bij onze logistieke processen. Hiervoor hebben we in samenwerking met onze logistieke partners – en met de Topsector Logistiek, Connekt, Big Mile en Thuiswinkel.org – data opgehaald.

In 2021 is de CO2-uitstoot van onze logistiek met 30.79 ton CO2 gereduceerd door voor de levering van onze goederen gebruik te maken van LZVs.

Daarnaast hebben we samen met DHL supply chain een eerste stap gezet naar brandstof op basis van HVO-diesel – een fossielvrije en hernieuwbare brandstof. Per truck levert dit een besparing op van 90% CO2-uitstoot. Naar de toekomst toe zullen we hierin verdere stappen in zetten.

Duurzame mobiliteit

In samenwerking met een van de meest toonaangevende energiebedrijven ter wereld is het afgelopen jaar een samenwerking aangegaan om uiteindelijk in 2025 1.400 oplaadpunten voor elektrische auto’s bij alle winkellocaties in Nederland en België te realiseren. We stimuleren hiermee elektrisch rijden en bieden de consument de mogelijkheid om op een duurzame wijze onze winkels te bezoeken. Voor de leaseauto’s van de medewerkers is gekozen voor 100% elektrisch rijden. Alle leasecontracten zullen daarom de komende jaren omgezet worden naar elektrische leaseauto’s.

Opwekking duurzame energie

Afgelopen jaar zijn de eerste zonnepanelen geplaatst op ons grote Distributiecentrum in Tiel. Daarnaast hebben we de eerste stappen gezet naar het onderzoeken van de mogelijkheden om zelf energie op te wekken bij onze bouwmarkten door middel van zonnepanelen. Op dit moment zijn – gezien de dakconstructies – niet alle vestigingen hiervoor geschikt.

Duurzame gebouwen

Inmiddels zijn in bijna alle bouwmarkten de TL armaturen door LED verlichting vervangen. Vanaf volgend jaar zullen ook de kantoren van LED verlichting voorzien.


Medewerkers

Onze medewerkers maken het verschil. Intergamma meet op regelmatige basis de werknemerstevredenheid via eNPS. Daarnaast worden gezondheid en beweging gestimuleerd door middel van een vitaliteitsprogramma..

Vitaliteitsbeleid

Medewerkers worden via een vitaliteitsprogramma gestimuleerd om meer te bewegen. Vanaf 2022 zal er gestart worden met een vitaliteitsleiderschapsprogramma om beweging in het team verder te stimuleren. Vanaf 2023 zullen de hoofdkantoren en bouwmarkten volledig rookvrij zijn.

Werknemerstevredenheid

Intergamma heeft in 2021 een keuze gemaakt om te werken met eNPS scores. Hiermee wordt de werknemerstevredenheid op reguliere basis inzichtelijk gemaakt.

Connectie medewerkers in hoofdkantoren en bouwmarkten.

In 2021 is het programma ECHT samen gestart. Eén van de focuspunten voor de komende jaren is om de connectie tussen de medewerkers uit de bouwmarkten en de medewerkers vanuit het hoofdkantoor te verbeteren.