Historie

De geschiedenis van Intergamma begint in 1970, toen een aantal handelaren in bouwmaterialen in de VS kennismaakte met het ‘home improvement center’. Ze besloten dit concept in Nederland te introduceren en vroegen Hans Steenman als directeur van de daartoe opgerichte vennootschap.

Op 11 mei 1971 opende de eerste GAMMA zijn deuren. Belangrijkste doelgroep: kleine aannemers. Al snel bleek dat er vooral consumenten op de formule afkwamen en het concept werd omgebouwd van groothandel tot detailhandel. De bouwmarkt was geboren: een zelfbedieningswinkel voor de doe-het-zelver.

Uit Amerika kwam ook ‘franchising’ als organisatievorm mee. De GAMMA-bouwmarkten zijn eigendom van zelfstandige ondernemers, die zelf zorgen voor locatie, pand en personeel. Intergamma verzorgt als franchisegever de inrichting van de bouwmarkt, stelt het assortiment samen en koopt dat in. Verder is Intergamma verantwoordelijk voor de publiciteit van de formule.

Intergamma kende in de eerste 10 jaar een stormachtige ontwikkeling. De doe-het-zelfmarkt in Nederland groeide en de ene na de andere GAMMA-bouwmarkt werd uit de grond gestampt. Succesfactoren waren: een uitgekiend vestigingsplaatsbeleid, sterke publiciteitsuitingen en centrale inkoop van assortimenten tegen lage prijzen. Eind jaren 70 werden ook de eerste stappen op de Belgische markt gezet.

In de jaren 80 stagneerde de doe-het-zelfmarkt. Intergamma wachtte niet af, maar besloot te gaan diversificeren. Er volgde een overname van een kleine keten van breedpakketzaken, LANSER. Ook werd BOUWMAAT opgericht: een bouwmaterialenhandel voor de kleine aannemers. De organisatie kreeg een divisiestructuur met een grote mate van zelfstandigheid voor de divisies.

Begin jaren 90 besluit Intergamma méér te focussen op datgene waarin de organisatie toch het beste is: grootschalige doe-het-zelf-retail. LANSER wordt verkocht en BOUWMAAT gaat zelfstandig verder. In 1991 neemt Intergamma een franchiseketen van grotere bouwmarkten over: Karwei Holland Nationaal B.V.

De organisatie krijgt een formulemodel, waarbij de formules GAMMA Nederland, GAMMA België en KARWEI hun eigen commerciële beleid voeren door eigen inkoop, publiciteit en verkoopbegeleiding. Wel maken ze samen gebruik van centrale afdelingen zoals Administratie, Automatisering en Personeelszaken.

Het retail-landschap verandert snel en marktontwikkelingen leidden in de jaren daarna tot centralisatie van alle functies en verdergaande professionalisering en klantgerichtheid. Intergamma ging de distributie van goederen naar de bouwmarkten zelf organiseren, met als doel: kostenvoordelen en betere belevering van de winkels.

Medio 1999 ging Hans Steenman met pensioen. Hij was 28 jaar het boegbeeld van Intergamma en wordt in Nederland gezien als Mr Doe-het-zelf. Hij werd opgevolgd door Robert Sinke, later ad interim door Henk Ter Meer en in juni 2000 door Bram Huibers.
In 2000 verhuist Intergamma van Baarn en Bunschoten naar één nieuw pand in Leusden. Bij deze gelegenheid werd een nieuw logo geïmplementeerd, dat echter in de praktijk niet goed toepasbaar bleek. In 2004 is daarom een nieuwe huisstijl ontworpen en doorgevoerd.
Sinds 2000 kent Intergamma voor iedere formule een formuleraad, waarvan de leden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering van de Franchisevereniging GAMMA-KARWEI. De formuleraden fungeren als overlegorganen voor de directie en een aantal besluiten behoeft de instemming van de formuleraad. Voor formule-overstijgende zaken overlegt de directie met de Groepsraad: de drie formuleraden gezamenlijk.
Per 1 januari 2001 wordt een reorganisatie doorgevoerd die heeft geleid tot een commerciële opsplitsing van de formules. Daardoor is een krachtiger formule- en verkoopondersteuning mogelijk.

De doe-het-zelfmarkt krijgt het moeilijker en laat de eerste jaren van de 21ste eeuw een afnemende groei zien. In 2005 is er zelfs sprake van een daling van de bestedingen in deze markt. Maar de in 2001 ingezette reorganisatie werpt vruchten af: Intergamma blijft marktaandeel winnen. Als speerpunten worden benoemd: de P van Personeel, het inkopen bij de bron en de introductie bij iedere formule van een klantenkaart.

Het aantal bouwmarkten neemt in deze jaren snel toe door de ombouw van alle Bricorama-winkels in Nederland en België tot GAMMA- of KARWEI-bouwmarkten.
Op 1 januari 2006 volgt Harm-Jan Stoter Bram Huibers op als algemeen directeur.

Bij het begin van de crisis in 2008 is Intergamma begonnen met het uitwerken van verbeterinitiatieven en is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe strategie.

In juni 2012 is besloten tot implementatie van de nieuwe strategie. De kern van de nieuwe strategie, die binnen Programma Olympus wordt geïmplementeerd, is het versterken van de organisatie door enerzijds de klant centraal te stellen en hierbij gebruik te maken van nieuwe technologieën en nieuwe aankoopkanalen en anderzijds het verlagen van kosten in de keten.

Op 23 september 2013 opende Intergamma de webshop van GAMMA Nederland en begin 2014 werden ook de webshops van KARWEI en GAMMA België operationeel. In september 2014 hebben Intergamma en PostNL een strategische samenwerkingsovereenkomst op het gebied van eCommerce getekend. Hierin wordt de in 2013 opgestarte relatie tussen beide ondernemingen bekrachtigd en uitgebouwd.

 

 

1971 1 GAMMA-bouwmarkt
1980 45 GAMMA-bouwmarkten
1990

93 GAMMA-bouwmarkten in Nederland

23 GAMMA-bouwmarkten in België

5 BOUWMAAT-bedrijven

8 LANSER-winkels

2000

138 GAMMA-bouwmarkten in Nederland

81 KARWEI-bouwmarkten

45 GAMMA-bouwmarkten in België

2015

166 GAMMA-bouwmarkten in Nederland

136 KARWEI-bouwmarkten

82 GAMMA-bouwmarkten in België